นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดเดียว  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วน ตั้นอ้าย วิศวกรรม การค้า เป็นผู้รับจ้าง