นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.แสนตุ้ง จ.ตราด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีเทศบาลนครลำปาง

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด นำโดย นายอภินันท์ สว่างไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง พร้อมคณะฯ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป