นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเวทีเสวนาการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติ 10Th World Environmental Education Congress WEEC 2018

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ มุมมองและเทคนิคกระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อม ในประเด็น Roundtable Session “Urban Sustainability” เนื่องจากเทศบาลนครลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ให้กับนักวิชาการจากทั่วโลก ในการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (10Th World Environmental Education Congress WEEC 2018) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม