นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศสีสันและความสดใสของ “โคมแขวนล้านนา”

บรรยากาศสีสันและความสดใสของ “โคมแขวนล้านนา” บริเวณถนนบ้านเชียงราย พร้อมต้อนรับชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเก็บภาพความประทับใจ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 นี้
.
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย ถนนบ้านเชียงรายและข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา และขอรณรงค์เชิญชวนให้ใช้ “สะเปา” หรือกระทงในรูปแบบของเรือสำเภา และกระทงอื่นๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ สะเปาไม้ สะเปามะละกอ สะเปากาบกล้วย ฯลฯ มาลอยในแม่น้ำวังตามประเพณีปฏิบัติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีแค่จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
.
10 พฤศจิกายน ชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ ณ ข่วงนคร
.
11 พฤศจิกายน ชมการประกวดสะเปาน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย
.
12 พฤศจิกายน ชมการประกวดสะเปารถใหญ่ เคลื่อนขบวนจากสามแยกเก๊าจาว - ร.ร.เทศบาล 3
.
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมไฟล้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
.
สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 3207 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237229