นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งเรือไฟ ปรับพื้นที่ขุดลอกดินตื้นเขินรองรับการนำแพสะเปาลอยน้ำ

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งเรือไฟ และปรับพื้นที่ขุดลอกดินตื้นเขินรองรับการนำแพสะเปาลอยน้ำ ก่อนการจัดงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” 10 – 12 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ แม่น้ำวัง ฝั่งท่าน้ำสิงห์ชัยและฝั่งโรงพยาบาลแวนแซนด์วูด