นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับ “การประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ” ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย”

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ เวทีใหญ่ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา