นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งาน อ.ป.พ.ร. และศูนย์รถยนต์กลาง

เทศบาลนครลำปาง​ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งาน อ.ป.พ.ร. และศูนย์รถยนต์กลาง (Carpool) เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานของผู้บังคับบัญชา​

โดยนายชาตรี​ สุขารมย์​ ปลัดเทศบาลนครลำปาง​ ได้เน้นย้ำในเรื่องการทำงานตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน การสร้างความสามัคคีในทีม และกำชับให้รักษาความสงบเรียบร้อย​ สอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดและการพนันในพื้นที่

นอกจากนี้​ ที่ประชุมได้นำเรื่องที่ผู้บริหารได้สั่งการในที่ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดระเบียบที่จอดรถภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จอดรถด้านอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการในเทศบาลนครลำปางด้วย​ ทั้งนี้​ การประชุมดังกล่าว​ จัดขึ้นในวันที่​ 6​ พฤศจิกายน​ 2562​ ที่ผ่านมา.