นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ งานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้สัมภาษณ์สดในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมไฟล้านนา รับชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ การประกวดสะเปาลอยน้ำ และการประกวดสะเปารถใหญ่ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย ถนนบ้านเชียงรายและข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา