นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุมชนนาก่วมใต้ และชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ

ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนนาก่วมใต้ 5 ราย และชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ 3 ราย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจ ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน