นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ประชุมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้างานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2562 โดยได้กำชับกลุ่มผู้ค้าร่วม 200 ราย ให้จำหน่ายสินค้าด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยกันรักษาความสะอาด และขอความร่วมมือประดิษฐ์และจำหน่าย “สะเปา” หรือกระทงในรูปแบบของเรือสำเภา และกระทงอื่นๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ สะเปาไม้ สะเปามะละกอ สะเปากาบกล้วย บริเวณถนนบ้านเชียงรายตลอดทั้งสาย และขอความร่วมมือ “งดจำหน่ายกระทงโฟม กระทงขนมปัง โคมลอย ประทัด” เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีแค่จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น