นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดการจราจร ในการจัดงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” 10 - 12 พฤศจิกายน 2562

 

ถนนบ้านเชียงราย

วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15.30 – 23.00 น.

 

ถนนทิพย์ช้าง
วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00 – 23.00 น.

 

ถนนประสานไมตรี ถึงห้าแยกหอนาฬิกา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป