นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่   งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วน สุภสิริก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง