นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ล่องสะเปา” ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย”

ผู้ว่าฯ ลำปาง นำประชาชนชาวลำปาง ร่วม “ล่องสะเปา” ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” พร้อมรับชมขบวนสะเปาลอยน้ำสุดตระการตา หนึ่งเดียวในประเทศไทย

 

3