นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 และงานงวดสุดท้าย  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วน สยามเริงฤทธิ์ เป็นผู้รับจ้าง