นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานกิจกรรม ถนนเด็กเดิน Thai PBS

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ประชุมคณะทำงานกิจกรรม ถนนเด็กเดิน Thai PBS เพื่อร่วมพิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยสถานีโทรทัศน์ Thai PBS กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนชาวลำปาง ได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างการเรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป