นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“สถานีประชาชนสัญจร Thai PBS” จังหวัดลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร Thai PBS” โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวลำปาง ได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ สามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการได้สะดวก และรับการบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ การรับสมัครงาน ปรึกษาปัญหากฎหมาย ทั้งนี้ สถานี Thai PBS ถือเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานฯ และนางอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการฯ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง