นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดเดียว  งานจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบแม่น้ำวัง (กองฮิมวัง) ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วน เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง