นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ สำรวจพื้นที่เตรียมจัด Mobile Museum

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง และพิพิธภัณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ 32 “บ้านป่องนัก” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา Mobile Museum ที่จังหวัดลำปางในอนาคตอันใกล้นี้.