นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ศึกษาดูงานด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน เทศบาลเมืองเลย

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย โดยนายสมภพ​ สุวรรณปัญญา​ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก​ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานประจำชุมชนฯ เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยมี นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจักรยานกันอย่างอบอุ่น.