นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย นายสมภพ​ สุวรรณปัญญา​ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานประจำชุมชนฯ ศึกษาดูงานด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยมีนายจักรพันธ์​ สายจันทร์​ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจักรยานกันอย่างอบอุ่น