นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชา หลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม JJ Park Lampang ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชา หลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง นำโดย นายณัฐกิตติ์ วรเกตุ (เกตุ ณ เวียงพิงค์) ประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานมหกรรมการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ในวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 50 ทุน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จำนวน 30 ทุน และลูกหลานนักสะสมและผู้นิยมพระเครื่องจังหวัดลำปาง จำนวน 20 ทุน อีกทั้งยัง มอบเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์แก่มูลนิธิสว่างนครลำปาง จำนวน 30,000 บาท มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท และข้าวสารมูลค่า 20,000 บาท แก่สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง และมอบโต้ะพับให้กับชมรมพระเครื่องสะพานดำจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ อีก 10 ตัว