นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

การศึกษาดูงานด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ เทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย และเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562