นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดเดียว งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ 21  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า เป็นผู้รับจ้าง