นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และความสะดวก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมี ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางวรารัตน์ ขลิบเงิน ผู้จัดการสถานธนานุบาล และคณะ ให้การตอนรับ และรายงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย สถานการเงิน ตลอดจนบุคลากร ทีมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี.