นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย"

เทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 "เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย"  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง