นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสุทธิพร สมจาย ประธานสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมการจัดการชุมชนน่าอยู่ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่อง


ภาพ&ข่าว นายอัจฉรา เงื้อกระโทก นายวริศรา มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง