นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปางต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ "ราตรีไทยเท่ เปิดเสน่ห์เมืองลำปาง"

จังหวัดลำปาง ทำพิธีเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 และจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ภายใต้แนวคิด “ราตรีไทยเท่ เปิดเสน่ห์เมืองลำปาง”

ช่วงเย็นวันนี้ (29 พ.ย.62) ที่บริเวณสนามด้านหน้าอาคารมิวเซี่ยมลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย” โดยมีคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับกว่า 3,000 คน

โดยไฮไลท์สำคัญในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรม พัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศ” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , การมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด สำเภาทอง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา 16.00 น.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ณ บริเวณสี่แยกภาคเหนือ (หลักกิโลยักษ์) ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง

เวลา 15.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือแนวทางประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา 18.00 – 19.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและการบริการของไทย ” เนื่องในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

และวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง