นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก บริเวณถนนบ้านดงไชย ซอย 5

เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก บริเวณถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ตั้งแต่ถนนวังขวา หน้าบ้านเลขที่ 223/6 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 25/3 โดยจะทำการรื้อผิวถนนเดิมออก พร้อมเทถนนคอนกรีตและยกขอบบ่อ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 นี้
.
จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก ปลอดภัย และเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดต่อไป