นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนที่เส้นทางจักรยาน

เส้นทางจักรยานเมืองเก่านครลำปาง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว อาคาร 4 ชั้น 1 (ใกล้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เทศบาลนครลำปาง