นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 3 งานจ้างปรับปรุงอาคารมิวเซียม เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ฟ้าเพชรภู จำกัด เป็นผู้รับจ้าง