นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ ถึงถนนท่าคราวน้อย ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง