นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) งานจ้างปรับปรุงถนนกำแพงเมือง ข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา  การค้า  เป็นผู้รับจ้าง