นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1.มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตราเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
2.ศบค.แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก
3."ไทยครองอันดับ 1"ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก
4.สาธารณสุขเตือน ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
5.เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm หัวข้อ >> การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน <<