นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง

ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพจากมูลนิธิเป็บซี่โคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป