นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายธงชัย พัวศรีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ พร้อมด้วย นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง โดยนายสมมาตร ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่าน ณ ศาลแขวงลำปาง