นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/6 ถึงบ้านเลขที่ 68/4 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ เป็นผู้รับจ้าง