นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 183 ถึงบ้านเลขที่ 18/1 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง