นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เทศบาลนครลำปาง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทำกิจกรรมบำบัดรายบุคคล เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองหรือ ADL โดยทำการฝึกเดินขึ้นบันไดที่ถูกวิธีให้แก่ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกขวาเพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้น ช่วยลดภาระแก่ผู้ดูแล และยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยด้วย