นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับจ้าง