นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่1  (งานงวดเดียว) งานจ้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 91 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า เป็นผู้รับจ้าง