นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง