นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน รับมือกับสาธารณภัย

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเคารพธงชาติ และสับเปลี่ยนเวรประจำวันของเจ้าหน้าที่เวรเข้าผลัดที่ 2 พร้อมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ การทำงาน การตรวจเช็คอุปกรณ์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยมีสถานีเทศบาลนครลำปาง สถานีดับเพลิงปงสนุก และสถานีดับเพลิงสุขสวัสดิ์ เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ และพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างทันท่วงที