นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล)

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแต่ถนนป่าขาม ถึงถนนสนามบิน โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 150 วัน วงเงินการก่อสร้าง 2,200,000 บาท จึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว