นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 3  (งวดสุดท้าย)  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเทวัญก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง