นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4  ถึงบ้านเลขที่ 192 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมธนาพาณิชย์ เป็นผู้รับจ้าง