นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.2-0397 สายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45  ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง