นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อสม.เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจ-กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในชุมชน

สมาชิก อสม.เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ทำการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิกา” เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในพื้นที่สาธารณะของชุมชน พร้อมแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงตามบ้าน และขอความร่วมมือประชาชน ดูแล สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทุก ๆ 7 วันตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ

- เก็บบ้าน ดูแลบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก

- เก็บขยะ เศษภาชนะ/วัสดุเหลือใช้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว/ไม้น้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะขนาดใหญ่และปิดฝาไม่ได้

หากประชาชนต้องการทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในพื้นที่ และขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคในชุมชนของท่าน หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้ซิกา หรือโรคชิคุนกุนยา ขอให้แจ้งที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 5211 เพื่อจะได้ทำการควบคุมโรคโดยทันที