นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ในการดำเนินงานช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง