นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ประทับใจของผู้มาเที่ยวชมงาน โดยทางเทศบาลนครลำปางกำหนดจัดโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครลำปาง และจังหวัดลำปาง ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งมอบความสุขให้แก่ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง