นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่งในชุมชน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนเจริญสุข จำนวน 3 ราย ชุมชนหลังมัธยม จำนวน 2 ราย และชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า จำนวน 5 ราย เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา